DE KRAENEPOEL

DE KRAENEPOEL

De Kraenepoel is een poel van 22 ha met omliggende bossen, in de gemeente Aalter. De Kraenepoel is de laatste van de tientallen vijvers waarmee in de middeleeuwen het Bulskampveld, het uitgestrekte heideveld van Aalter tot Brugge, bezaaid was. De poel ontstond vanaf de 13de eeuw, toen de bewoners veldstenen opgroeven of turf staken. De overgebleven putten werden gebruikt om vis in te kweken. De naam kraenepoel verwijst nog naar de oude Nederlandse benaming van turf: kraene of krane.

In de archieven werd hij voor het eerst vermeld in 1529. De poel werd eeuwenlang als visvijver geëxploiteerd. De zoetwatervis verloor echter aan populariteit, ten voordele van de makkelijker aangevoerde zeevis. Dusdanig verloren talrijke visteeltvijvers hun economische betekenis en verdwenen. De Kraenepoel was eind 18de eeuw gedegradeerd tot een moerassige depressie.